top of page

ЗА НАС


Застрахователен брокер „Корпорекс България“ ЕООД  работи от 2008 г. Още в рамките на 2009 година се реализира премиен приход надхвърлящ 1 милион лева. От 2014 година брокера стартира редица нови инициативи и в края на годината става член на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери ( БАЗБ ) . В края на 2019 Брокера реализира премиен приход надхвърлящ 10 млн лева.
 
 

ТЕНДЕНЦИИ

Брокера разполага с високо квалифициран екип от специалисти с дългогодишен стаж в областта на застраховането , консултиране, оказване съдействие при щети и последваща сервизна дейност. Застрахователния портфейл обхваща както корпоративни, така и индивидуални клиенти. Тенденциозно развиваме електронните услуги - полици, банкиране и отдалечено обслужване.

КАКВО НИ ПРАВИ РАЗЛИЧНИ ?

•  Представяме Ви винаги  най-добрите оферти за Вашата сигурност.

•  Съветваме Ви и разясняваме всичко, свързано със застраховането.

•  Разработваме иновативни методи за бързо сключване на застраховки.

•  Информираме Ви за всичко, което касае застраховката Ви – кога изтича, кога имате вноска, къде и какви услуги можете да ползвате.

•  В случай на щета, ние сме насреща за да Ви посъветваме и да Ви помогнем. 

•  Можете да се свържете с нас винаги. 

Удостоверение №762_ЗБ_30.06.2021г..jpg
bottom of page