top of page

АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ

*   Гражданска отговорност

*   Автокаско

*   Автоасистанс

*   Зелена карта

*   Застраховка на дома

*   Застраховка за офиси и търговски обекти

*   Застраховка на имуществото

 

КАРГО ЗАСТРАХОВКИ

МЕДИЦИНСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСТРАХОВКИ

*   Морски

*   Въздушни 

*   Сухопътни

*   Комбинирани

 

 

*   Пътуване в чужбина с асистанс

*   Медицински застраховки за чужденци

*   Туризъм в България

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

*   Нотариуси и адвокати

*   Проектиране и строителство чл. 171 и чл. 173 от ЗУТ

*   Трудова злополука

*   Обща гражданска отговорност

 

 

*   Рискова застраховка живот

*   Пенсионна застарховка

*   Здравна застарховка

*   Смесена застраховка живот

 

 

bottom of page