top of page

СИГНАЛИ

Съобщаваме Ви, че ние от ,,КОРПОРЕКС БЪЛГАРИЯ " ЕООД, създадохме канал за вътрешно подаване на сигнали в изпълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обнародван в ДВ, бр.11 от 02.02.2023г., в сила от 04.05.2023г. 
 

Можете да подадете сигнал, до hq@corporexbg.com , ако имате основателна причина да считате ,че наш служител е извършил нарушение на европейското или българското законодателство в областите, изброени в посочения закон. Сигналът ще бъде получен и разгледан при условията на конфиденциалност от нашите служители, отговарящи за разглеждането на сигнали.
 

Моля, преди да подадете сигнал, да се запознаете със следните документи: "Информация за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали до "КОРПОРЕКС БЪЛГАРИЯ", както и "Уведомление за поверителност относно сигнализиране за нарушения по вътрешния канал".

 

bottom of page